Termeni și condiții

INFORMAȚII LEGALE
Site-ul https://sebro.ro/, denumit în continuare Site, este proprietatea Ariadna Media Production SRL cu sediul social în Mihail Kogălniceanu, nr. 4, Sat Şelimbăr. Com. Şelimbăr, Sibiu, cu cod de inregistrare fiscala 47043628.
Site-ul este găzduit de AMCWEBSOFT SRL, al cărui sediu social este in Craiova, strada Imparatul Traian, nr. 2, judetul Dolj.

RĂSPUNDEREA
Ne angajeazăm să depunem toate eforturile pentru a ne asigura că utilizatorii pot accesa site-ul în orice moment, avand grijă pentru a asigura calitatea și fiabilitatea informațiilor conținute pe site.
Cu toate astea, nu putem garanta că informațiile publicate pe site-ul său sunt corecte, complete și relevante sau că site-ul va funcționa corect în orice moment sau că este 100% sigur.
Nu putem fi trași la răspundere în cazul indisponibilității site-ului, indiferent de motiv. Nici nu putem fi trași la răspundere pentru erori, lipsa disponibilității informațiilor și/sau prezența virușilor pe site-ul său.
Nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de daune, temporare sau permanente, aduse sistemului informatic al vizitatorului sau pentru orice pierdere sau daună (inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea de date sau profit) suferită ca urmare a:
– accesul sau navigarea pe Site;
– utilizarea informațiilor conținute pe site;
– copierea, vizualizarea sau orice altă utilizare a Site-ului care ar putea da naștere la litigii sau proceduri de recuperare.
Nu răspundem pentru daunele indirecte rezultate din intruziunea frauduloasă de către o terță parte, rezultând o modificare a informațiilor publicate pe site sau daune financiare sau comerciale, pierderea programului sau a datelor din sistemul de informații al utilizatorului sau altele, chiar dacă am fi putut avea cunostintade faptul că pot apărea astfel de daune. Utilizatorul recunoaște că a citit acest aviz legal și se angajează să îl respecte. Utilizatorul recunoaște, de asemenea, că este singurul responsabil pentru utilizarea acestor informații.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Structura generală a site-ului, precum și fiecare dintre componentele sale luate independent, în special texte, date și elemente grafice, animate sau nu, constituie lucrări protejate ca atare de legile proprietății intelectuale, în special prin drepturi de autor, desene și modele și modele și dreptul mărcilor, precum și prin tratate internaționale. Structura generală a site-ului, precum și fiecare dintre elementele sale constitutive luate independent, în special textele, datele și elementele grafice ale site-ului nu pot fi în niciun caz modificate, reproduse, afișate, prezentate, distribuite sau utilizate în scopuri de interes public sau comercial. Orice persoană care descarcă sau colectează informații publicate pe site are doar un drept de utilizare privat, personal și netransferabil. Informațiile colectate pot fi reproduse o singură dată pe suport de hârtie sau digital. Orice utilizare a informațiilor colectate trebuie să menționeze sursa acesteia.

LEGĂTURI
Linkurile hipertext create către alte site-uri, în principal către site-urile partenerilor, au fost autorizate în prealabil în mod expres. Deoarece legăturile sunt furnizate pentru confortul personal al utilizatorilor de internet, Biroul nostru nu are control asupra acestor site-uri și nu își asumă nicio răspundere cu privire la acestea, paginile rămânând în exclusivitate responsabilitatea proprietarilor lor.
Este interzisă reproducerea unei pagini a site-ului într-un cadru care nu aparține Biroului nostru de avocat sau inserarea unei pagini deținute de noi în pagina unui site care nu este deținută de noi. Biroul nostru își rezervă dreptul de a șterge orice linkuri de pe site-ul său către un al treilea site, în cazul în care acesta din urmă încalcă principiile de bază ale profesiei de avocat, în conformitate cu regulile și procedurile sale existente.
Utilizatorii site-ului nu pot stabili un link către acest site fără acordul prealabil scris al nostru.

MODIFICĂRI
Ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul acestui aviz legal în orice moment și fără notificare prealabilă.

LEGEA APLICABILĂ
Acest site este guvernat de legea romana.
Utilizatorul recunoaște că a citit acest aviz legal și se angajează să îl respecte.